De Nederlandse Kafka-kring

Statuten

De statuten van de Kring vindt u hier: Statuten NFKK.

Financieel overzicht 2017

Het financieel overzicht 2017 vindt u hier: Financieel overzicht 2017

Het Meerjaren Beleidsplan luidt als volgt:

DOELSTELLING De Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring is opgericht in 1992. Zij stelt zich als doel de bestudering van werk, leven en tijd van Franz Kafka en ook andere Midden-Europese schrijvers te bevorderen.

ACTIVITEITEN Om dit te realiseren organiseert de Kring minimaal één keer per jaar een bijeenkomst over Kafka zelf of een andere Midden-Europese schrijver uit zijn tijd. Al dan niet in samenwerking met andere instellingenworden onregelmatig andere activiteiten georganiseerd.
De voertaal kan Nederlands, Duits of Engels zijn.

PUBLICATIES Wanneer er aanleiding voor is publiceert de Kring een digitale Nieuwsbrief via email. Incidenteel verschijnen delen van de reeks Kafka-Cahier. De website is het medium voor actueel en ander nieuws.

INTERNATIONALE CONTACTEN Tevens stelt de Kring zich ten doel het onderhouden van contact met buitenlandse Kafka-genootschappen.

Algemene gegevens

Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring
Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0002 5880 76
RSIN | fiscaal nummer: 81463179
Nummer Kamer van Koophandel: 41212054

Post- en emailadres:

Nederlandse Franz Kafka-Kring
Sjoerd Jelle Munniks (secretaris | penningmeester)
Pelikaanstraat 1 c
NL-8916 AD Leeuwarden
s.j.munniks[at]gmail.com
[+31] [0]58 288 11 23