De Nederlandse Kafka-kring

Kafka-Katern

De Kafka-Kring gaf negentien jaar lang, van 1993 tot en met 2011, het tijdschrift Kafka-Katern uit. De ondertitel van de eerste jaargang was Mededelingenblad…, daarna Kwartaalblad van de Nederlandse Franz Kafka-Kring. Het bracht artikelen, berichten uit de Kring en buitenlandse zustergenootschappen, nieuws, enkele vaste rubrieken zoals Herman Verhaars column “Kübelreiter”, de citatenrubriek «Ganzenvoetjes», verder recensies en een bibliografische rubriek, waarin boekaankondigingen, nieuwe publicaties van en over Kafka, knipsels, e.d.. Om praktische redenen moest de Kring deze uitgave helaas beëindigen.

Losse exemplaren van het Kafka-Katern zijn te koop voorzover nog voorradig (gemarkeerd met een *). Prijs per nummer exclusief verzendkosten € 2,50. Ze zijn te bestellen door een email met vermelding van het/de gewenste nummer(s) te sturen aan <s.j.munniks[at]gmail.com>;  u ontvangt dan een bevestiging met betalingsverzoek e.d., waarna verzending volgt.

During nineteen years, from 1993 through 2011, the Kafka-Kring (Kafka Circle) published the journal Kafka-Katern. The subtitle of the first volume was Mededelingenblad… (Newsletter…), after that Kwartaalblad (Quarterly) van de Nederlandse Franz Kafka-Kring. It presented articles, information from the Kring and corresponding societies abroad, news, some features as Herman Verhaar’s column “Kübelreiter”, also reviews and a bibiographical section with book announcements, new publications by and on Kafka, clippings, and the like. Unfortunately the Kring had to finish this publication for practical reasons.

Loose issues of the Kafka-Katern are for sale, if in stock yet (indicated with a *). Issues cost € 2,50, excl. dispatch costs. One can order them by sending an email, mentioning the issues woshed for, to <m.vandorst[at]inter.nl.net>; then you receive a confirmation with payment request and the like, after which shiopment follows.