De Nederlandse Kafka-kring

Donateurschap

Het donateurschap staat open voor iedere liefhebber van Kafka’s werk. U wordt donateur door overmaking van € 35 (meer mag natuurlijk!) naar rekening NL27 INGB 0002 5880 76 van de Nederlandse Franz Kafka-Kring onder vermelding van ‘Donateurschap’, het jaar waarvoor de bijdrage geldt en uw adresgegevens. Graag ook uw emailadres, want door het uitsparen van portokosten besteden wij uw bijdrage het verstandigst!

Donateurs ontvangen hiervoor:

  • gratis of met korting toegang tot de activiteiten van de Kafka-Kring,
  • de door de Kring uit te geven Kafka-Cahiers. 

N.B. Wie nog dit jaar donateur van de Kring wordt, krijgt Kafka-Cahier 7 alsnog toegestuurd!