De Nederlandse Kafka-kring

Kafka’s poppebrieven zijn geen verzinsel1

door Niels Bokhove

In de jaren voor haar dood in 1952 vertelde Dora Diamant Marthe Robert haar herinneringen aan het halfjaar dat ze in 1923-24 met Franz Kafka in Berlijn had samengeleefd. In deze herinneringen komt het volgende, inmiddels tamelijk bekende verhaal voor:

‘Als wir in Berlin waren, ging Kafka oft in den Steglitzer Park. Ich begleitete ihn manchmal. Eines Tages trafen wir ein kleines Mädchen, das weinte und ganz verzweifelt zu sein schien. Wir sprachen mit dem Mädchen. Franz fragte es nach seinem Kummer, und wir erfuhren, daß es seine Puppe verloren hatte. Sofort erfindet er eine plausible Geschichte, um dieses Verschwinden zu erklären: “Deine Puppe macht nur gerade eine Reise, ich weiß es, sie hat mir einen Brief geschickt.” Das kleine Mädchen ist etwas mißtrauisch: “Hast du ihn bei dir?” “Nein, ich habe ihn zu Haus liegen lassen, aber ich werde ihn dir morgen mitbringen.” Das neugierig gewordene Mädchen hatte seinen Kummer schon halb vergessen, und Franz kehrte sofort nach Hause zurück, um den Brief zu schreiben.

Er machte sich mit all dem Ernst an die Arbeit, als handelte es sich darum, ein Werk zu schaffen. Er war in demselben gespannten Zustand, in dem er sich immer befand, sobald er an seinem Schreibtisch saß, ob er nun einen Brief oder eine Postkarte schrieb. Es war übrigens eine wirkliche Arbeit, die ebenso wesentlich war wie die anderen, weil das Kind um jeden Preis vor der Enttäuschung bewahrt und wirklich zufriedengestellt werden mußte. Die Lüge mußte also durch die Wahrheit der Fiktion in Wahrheit verwandelt werden. Am nächsten Tag trug er den Brief zu dem kleinen Mädchen, das ihn im Park erwartete. da die Kleine nicht lesen konnte, las er ihr den Brief laut vor. Die Puppe erklärte darin, daß sie genug davon hätte, immer in derselben Familie zu leben, sie drückte den Wunsch nach einer Luftveränderung aus, mit einem Wort, sie wolle sich von dem kleinen Mädchen, das sie sehr gerne hätte, für einige Zeit trennen. Sie versprach, jeden Tag zu schreiben — und Kafka schrieb tatsächlich jeden Tag einen Brief, indem er immer wieder von neuen Abenteuern berichtete, die sich dem besonderen Lebensrhythmus der Puppen entsprechend sehr schnell entwickelten. Nach einigen Tagen hatte das Kind den wirklichen Verlust seines Spielzeugs vergessen und dachte nur noch an die Fiktion, die man ihm als Ersatz dafür angeboten hatte. Franz schrieb jeden Satz des Romans so ausführlich und so humorvoll genau, daß die Situation der Puppe völlig faßbar wurde: die Puppe war gewachsen, zur Schule gegangen, hatte andere Leute kennengelernt. Sie versicherte das Kind immer wieder ihrer Liebe, spielte dabei aber auf die Komplikationen ihres Lebens an, auf andere Pflichten und auf andere Interessen, die ihr im Augenblick nicht gestatteten, das gemeinsame Leben wieder aufzunehmen. Das kleine Mädchen wurde gebeten, darüber nachzudenken, und wurde so auf den unvermeidlichen Verzicht vorbereitet.

Das Spiel dauerte mindestens drei Wochen. Franz hatte eine furchtbare Angst bei dem Gedanken, wie er es zu Ende führen sollte. Denn dieses Ende mußte ein richtiges Ende sein, das heißt, es mußte der Ordnung ermöglichen, die durch den Verlust des Spielzeugs heraufbeschworene Unordnung abzulösen. Er suchte lange und entschied sich endlich dafür, die Puppe heiraten zu lassen. Er beschrieb zunächst den jungen Mann, die Verlobungsfeier, die Hochzeitsvorbereitungen, dann in allen Einzelheiten das Haus der Jungverheiratenen: “Du wirst selbst einsehen, daß wir in Zukunft auf ein Wiedersehen verzichten müssen.” Franz hatte den kleinen Konflikt eines Kindes durch die Kunst gelöst, durch das wirksamste Mittel, über das er persönlich verfügte, um Ordnung in die Welt zu bringen.’2

Max Brod voegde er later als een soort besluit nog aan toe:

‘Zum Schluß vergaß er nicht, in allem Trubel des für ihn so traurigen Umzugs, dem Kind eine Puppe zurückzulassen, und sie als die alte, verlorene zu legitimieren, die nur während all der Erlebnisse in fernen Ländern eine gewisse Umwandlung erfahren habe.’3

Met de ‘Umzug’ lijkt Brod te doelen op Kafka’s vertrek uit Berlijn op 17 maart 1924 naar Praag en vandaar kort erop naar sanatoria in Oostenrijk, waar hij op 3 juni dat jaar overleed.

Het park

Dank zij hun beider berichten is er relatief veel bekend over de inhoud van deze verdwenen poppebrieven. Een paar vragen dringen zich echter toch op: wanneer in Kafka’s Berlijnse tijd — sept. 1923-maart 1924 — en in welk park speelde deze episode zich af?, wie was dat huilende meisje?, hoe typerend was Kafka’s reactie voor hem?, is er een verband met zijn wél overgeleverde werk?, enzovoort.

Allereerst de vraag naar de plaats van de ontmoetingen, het ‘Steglitzer Park’. Steglitz was een voorstad van Berlijn, net zoals Wilmersdorf, Zehlendorf, Charlottenburg, Schöneberg, enzovoort. Tijdens zijn verblijf in Berlijn woonde Kafka op drie adressen: eerst van 26 september tot 15 november in de Miquelstraße 84, daarna tot 1 februari in de Grunewaldstraße 13 en tot slot in de villa van de weduwe van de arts-schrijver Carl Busse († 1918), Heidestraße 25-26 (nu: Busseallee 7-9, medio 1998 gesloopt) in Berlin-Zehlendorf. Rond 1924 werden zowel de Miquel- als de Grunewaldstraße tot Steglitz gerekend, de eerste in Schmargendorf in het noordwestelijk deel van Steglitz, de tweede in het hart van dit stadsdeel, dat ik gemakshalve situeer rondom het Rathaus en het gelijknamige S-Bahn-station helemaal aan het begin van de Grunewaldstraße. Verder behoorden vermoedelijk (de grenzen zijn hedentendage moeilijk te achterhalen) Dahlem (met de Botanischer Garten, die Kafka overigens ook bezocht5) en Friedenau tot deze voorstad. Waarom vermeld ik dat alles? Omdat het in dit verband van belang is te weten, welke parken tot Steglitz behoorden. In elk geval het ‘Gemeindepark’ (nu: ‘Stadtpark’) ten zuidoosten van het centrum , langs de Sedan-Straße en ruim 1,5 km van het huis aan de Grunewaldstraße. Daarnaast is er nog het ‘Schloß-Park’, dat meer zuidelijk aan het Teltow-kanaal ligt. Meer parken waren er niet in Steglitz. Ik ben ervan overtuigd dat Dora het ‘Gemeindepark’ of ‘Stadtpark’ bedoelde, te meer daar het park vrij dicht, nl. ruim 1,5 km oftewel 20 minuten lopen, bij hun huis lag.

Stadtpark Steglitz

 

Datering

Wat de datering betreft, lijken een paar details in de richting van de periode tussen ca. 24 februari en medio maart 1924 te wijzen. Dora vermeldt immers dat de hele episode ongeveer drie weken geduurd heeft en Brod geeft als ‘terminus ante quem’ Kafka’s ‘Umzug’ uit Berlijn aan dat, zoals gezegd, op 17 maart plaatsvond. Het paar woonde toen in de Heidestraße.

In tegenstelling tot wat ik eerder schreef6 denk ik nu dat die datering foutief is. In februari 1924 was de gezondheidstoestand van Kafka namelijk dermate verslechterd dat hij bijvoorbeeld een optreden van voordrachtkunstenaar Ludwig Hardt op 3 februari niet kon bijwonen (Dora ging namens hem) en hem uiteindelijk thuis zou ontvangen. (Desondanks bezocht hij nog wel een lezing van Karl Kraus op 21 februari.) Rond Kerstmis en begin januari had Kafka last van hoge koorts, medio die maand was het al een stuk beter, hoewel hij steeds ‘s avonds weer verhoging had. Begin februari kon en wilde hij al vanwege de koorts de deur niet meer uit.7

Ik vermoed dat de ‘Umzug’, waaraan Kafka al begin januari dacht8, in Brods toevoeging niet betrekking heeft op de verhuizing naar Praag maar op die van de Grunewaldstraße naar de Heidestraße.9 Vanuit de Miquelstraße is het veel logischer om te wandelen in het zeer nabije Grunewald, het pand Grunewaldstraße 13 ligt veel dichter bij het Steglitzer Stadtpark, terwijl de Heidestraße weer veel verder weg ligt. De brievenepisode zou zich dan in de laatste drie weken van januari hebben afgespeeld.

‘Ein kleines Mädchen’

De alles overheersende vraag is natuurlijk, wie dat meisje was, of ze nog leeft (is niet waarschijnlijk, ze zou nu 100 à 105 jaar moeten zijn) en of die brieven bewaard zijn gebleven? Uiteraard is er naar gezocht, zelfs al in 1959 door het Heimatmuseum in Steglitz: niets gevonden. Op mijn instigatie heeft Maja Rehbein (Berlijn) begin 2000 naspeuringen verricht, helaas zonder resultaat ondanks oproepen in Berlijnse bladen (wel meldde zich de toen 92-jarige dochter van Carl Busse, die zich Kafka nog vaag kon herinneren). Later datzelfde jaar ondernam de Amerikaanse literatuurwetenschapper en Kafka-vertaler Mark Harman, voor onderzoek enige tijd in Berlijn, ook een poging, eveneens tevergeefs.10 Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo langzamerhand bij deze en gene twijfel ontstond aan het waarheidsgehalte — maar niet aan de schoonheid! — van het poppeverhaal.

Verzonnen of echt?

Er is wel eens beweerd dat de zoektochten naar de brieven vanzelfsprekend vruchteloos bleken, omdat het hele verhaal door Dora verzonnen is. Hiervoor bestaat echter geen enkel bewijs. Andere feiten die zij in haar herinneringen naar voren brengt blijken, indien verifieerbaar, inderdaad te kloppen. Waarom zou zij dan juist op dit punt haar fantasie de vrije loop hebben gelaten? En bovendien — het sterkste bewijs voor de echtheid — is nu onder het kopje ‘Chronologische Initialien’ een notitie bekend in een privé-schrift van Dora:

‘Abenteuer mit dem Mädchen im Park, der die Puppe weggelaufen ist. [Kafka] [b]ringt ihr Briefe von der Reise der Puppe (er ist Mittelsmann) — vermittelt die Rückkehr. Besprechung der Bedingung der Rückkehr. Die Suche nach der Puppe, die der Beschreibung entspricht. Bringt sie zurück als große, weltgereiste Dame. Die allmähliche Steigerung dieses Abenteuers zum Kulminationspunkt.

Wie kann ich mich nur unterfangen, auch nur ein einziges davon zu erzählen zu wollen, so wie es war, so wie es Franz ausphantasierte, in den kleinsten Details ausbaute mit einer Freude, wie sie vielleicht der Maharal [hebr. Wort] nur kannte, alles rundherum mit verteilten Rollen in dieses lebensernste Spiel hineinzog, selbstvergessen, hingegeben.’11

Het is toch onwaarschijnlijk dat Dora tegen zichzelf gefantaseerd zou hebben.

Kafka’s bron?

Kafka-onderzoeker Reinhard Pabst wilde in een nieuw boek de these verdedigen dat Kafka’s poppebrieven een literair voorbeeld hebben, namelijk een meisjesboek van een zekere Emma Wittke-Biller, die ongeveer in de tijd dat Kafka’s zusters klein waren boeken schreef waarin poppen over hun leven berichten, op reis gingen, enz.. Een zo’n boek van haar heette Lidas Puppe. Lebensgeschichte einer Puppe, von ihr selbst aufgezeichnet für alle kleinen Mädchen, welche gern mit Puppen spielen (1885), een ander Im Reich der Heinzelmännchen oder Reise-Abenteuer einer Puppe und eines Nußknackers. Mogelijk heeft Kafka zo’n boek aan zijn zusjes voorgelezen.12 Een aardige these, maar moeilijk te bewijzen, dunkt me.

Ik kan mij overigens niet aan de indruk onttrekken dat Kafka in de fictieve poppebrieven veel van zichzelf heeft neergelegd. De afkeer van de pop, ‘immer in derselben Familie zu leben’, het verlangen ‘nach einer Luftveränderung’, die golden ook voor Kafka zelf. Ook hij wilde zich allang losmaken uit de omknelling door het ‘Mütterchen mit Krallen’ — Praag —, wat eindelijk met zijn verhuizing naar Berlijn leek te lukken, zoals ook Dora getuigde in haar herinneringen: ‘Sich von Prag loszureißen — das war, obwohl es erst sehr spät geschah, die große Errungenschaft seines Lebens, ohne die er gleichsam kein Recht auf den Tod hatte. Die Rückkehr ins Elternhaus bedeutete für ihn die Rückkehr zum Lebensdilettantismus.’13 En ook de afloop van de correspondentie, het huwelijk van de pop, kwam uit Kafka zelf voort, want in mei 1924, toen hij en Dora al in Oostenrijk waren, verzocht hij haar vader om toestemming voor een huwelijk (wat deze overigens weigerde).

Functie als inspiratiebron

Al sinds jaren blijkt vooral Kafka’s verhaal ‘Die Verwandlung’ een bron te zijn voor heel veel pastiches, noem het metamorfose- of transformatieverhalen. Denk aan een heel vroege als Karl Brands ‘Die Rückverwandlung des Gregor Samsa’ uit 1916 en het hiermee verwante ‘Better Morphosis’ (1961) van Brian W. Aldiss, waarin de kever in Kafka verandert, verder Philip Roth’s The Breast (1973), Marie Darrieussecqs Truismes (1996), Haruki Murakami’s ‘Samsa verliefd’ (2014) en Ian McEwans The Cockroach (2019), maar ook Doeschka Meijsings ‘Dit is geen oceaan’ (NRC Handelsblad, 5-6-1992, M). Alleen al dit laat zien dat Kafka minstens ook een ‘writers’ writer’ was. Bovendien nam Kafka-bewonderaar Paul Auster het verhaal op in het hoofdstuk ‘Riding North’ in zijn boek The Brooklyn Follies (2005; zie ook hier; vert. in: Brooklyn-dwaasheid. Vert. Ton Heuvelmans. Arbeiderspers, 3e dr. 2008).

Iets vergelijkbaars, ook in aantal, is met het verhaal over Kafka’s poppebrieven gebeurd, met dit verschil dat het hier op allerlei manieren is herverteld of bewerkt. Tot nu toe heb ik elf boektitels kunnen tellen (en verzamelen), waarvan de eerste al luttele jaren na de publicatie van Dora’s herinneringen. Ik geef ze hieronder chronologisch weer met, waar relevant, de soms bewerkte flaptekst.

In artikelvorm bestaan er ook enkele versies, bijvoorbeeld ‘La muñeca viajera’ (De reizende pop) van César Aira in El País, 8-5-2004.

Klaus Nonnenmann,  Die sieben Briefe des Doktor Wambach. Walter-Verlag, Olten/Freiburg i.Br. 1959, 19602. — ‘Das Leben des Doktor Hubert Wambach, Obervertrauensarzt im Ruhestand, zieht friedlich dahin: meteorologische Messungen, Hobbymalerei und der regelmäßige Spaziergang zum Grab seiner vielgeliebten Frau – bis Wambach eines Tages auf der Straße die heulende Ise trifft. Ise ist fünf und beklagt den Verlust ihrer Puppe Rapunzel. Wambach beginnt, Ise zu trösten, und schreibt ihr Briefe im Namen der vermeintlich nach Paris ausgebüxten Puppe. Zugleich erlebt er noch einmal die sehnsuchtsvoll verwandelte Geschichte seiner eigenen Liebe und vollbringt seine letzte, schönste und vielleicht gelebteste Erdentat. Denn es ist nie zu spät, das Leben zu entdecken.’

Willem G. van Maanen, Hebt u mijn pop ook gezien? Roman. Querido, Amsterdam 1974. — ‘Hebt u mijn pop ook gezien? Dat is de vraag die een klein meisje, Dutschi Döderlein, een verloofd paar, Franz K. oftewel Käfer (verwijst naar Gregor Samsa) en Laura Schibolin, in een stadspark stelt. De man, die evenmin als zijn verloofde iets heeft gezien, antwoordt niettemin dat hij de pop juist voorbij heeft zien lopen, op weg naar het front: een nieuwe oorlog is misschien op komst. De pop heeft inderhaast nog beloofd hem wel bericht te zullen sturen, en hem verzocht de boodschappen aan zijn kleine bazin door te geven.’

Jean Richardson, The Lost Doll. Illustr. Mike Dodd. Hamish Hamilton (Penguin Group), London 1993. — ‘A week after Harriet loses her doll Lottie, she receives an unexpected letter from her. Harriet continues to receive postcards and letters from all over the world, describing the doll’s adventures on her travels. Finally a package arrives containing a doll who is looking for a new mum.’

Alfons Schweiggert, Franz Kafkas Puppengeschichte. Illustr. Klaus Eberlein. Sankt Michaelsbund, München 2007. — ‘[Briefe] die Alfons Schweiggert für dieses Buch neu erfunden hat. Seine Erzählung ist vielschichtig angelegt: als Trostgeschichte für ein kleines Mädchen, das über den ersten Verlust seines Lebens hinwegkommen soll, als Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, in der bereits der Abschied anwesend ist, und als literarisches Vexierspiel mit eingestreuten phantastischen Texten Kafkas.’

Gerd Schneider, Kafkas Puppe. Roman. Arena, Würzburg 2009. — Berlin, 1923. Ein kleines Mädchen, Lena, weint um seine verlorene Puppe. Ein Mann spricht sie an – und behauptet, die Puppe sei auf Reisen gegangen. Von nun an bringt er ihr jeden Tag einen Brief von ihrer Puppe. Dieser Mann ist der schwerkranke Schriftsteller Franz Kafka. Die Begegnung mit dem Mädchen und die Puppenbriefe hat es tatsächlich gegeben.

Jürg Amann, Die Briefe der Puppe. Nimbus, Wädenswil (CH) 2011. [Omslag: Paul Klee, Tanz des trauernden Kindes, 1922.] — ‘Diese Briefe, die bislang verschollen waren, sind auf wunderliche Weise bei Jürg Amann aufgetaucht, der sie in seinem neuen Buch vorlegt. Es sind insgesamt 13 Schreiben, in denen die abenteuerlichen Wege der Puppe nachverfolgt werden können: Sie gelangt zunächst nach Prag, dann nach Wien und Kierling, ehe sich ihre Wege in der Schweiz verlieren. Es begegnen ihr allerlei Menschen, die einem bisweilen merkwürdig bekannt vorkommen, andere wieder tauchen als ein Rätsel auf und verschwinden unerkannt. ‘Du wirst das später auch wollen: fort von da, wo Du herkommst. Weg. In die Welt hinaus. Oder hinein. Je nachdem, wie man es sehen will. Alles hinter Dir lassen, was einmal gewesen ist. Auch wenn es noch so gut gewesen ist. Und auch wenn Du es nicht willst, wirst Du es müssen. Wir alle müssen das, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und das ist gut so. Damit wir nicht versauern. Damit wir nicht schon zu Lebzeiten tot sind. Du wirst es auch einmal so sehen. Für mich war die Zeit jetzt gekommen.’ Wird hier ein Vexierspiel getrieben? Amanns Trouvaille ist in jedem Fall ein Kabinettstück der besonderen Art – charmant und hintersinnig zugleich.’

Jordi Sierra i Fabra, Kafka y la muñeca viajera. Illustr. Pep Montserrat. Ed. Siruela, Madrid 2006, 8e dr. 2008. (Engelse vertaling: Kafka and the traveling doll. Illustr. Isabel Torner. Vert. Jacqueline Minett. Editorial SIF, [Madrid?] 2019.). — ‘One year before his dead Frank Kafka had an extraordinary experience. Having a walk through Steglitz Park, in Berlin, he found a little girl crying heartbroken. She had lost her doll. To calm her down Frank introduced himself as the Dolls’s Postman, and told the little girl that the doll was away on a trip. But had send a letter for her that will be delivered by himself the following day.For three weeks Frank focused exclusively on the doll’s letters that he handed on every day to the girl.
Nobody has ever known who was that little girl and what happened with the letters.’

Van de tekst en illustraties in de Engelse versie zijn twee filmversies gemaakt: Franz Kafka and the travelling[!] doll en The Story of the Doll Traveler. Second Story Theatre maakte de lange animatiefilm Kafka and the traveling doll met Lego-figuurtjes.

Juliane Sophie Kayser, Franz und die Puppe auf Reisen. Lilli und der Mann im Mond. Illustr. Graham Rust. Tomorrow’s Classics, Heidelberg 2020. — ‘Lilli hat ihre Puppe im Stadtpark Steglitz verloren. Dort trifft sie Franz Kafka, der behauptet, ihre Puppe sei bloß auf Reisen gegangen. Und tatsächlich bringt er ihr nun jeden Tag einen Brief von ihrer Puppe Pauline mit. Lilli staunt über die Abenteuer, die Pauline rund um die Welt erlebt. Zum Schluss kommt Lilli in die Schule. Sie freut sich auf das Lesenlernen. Dann kann sie bald Paulines Briefe ganz alleine lesen. Mit einer herausnehmbaren “Hurra, ich komme in die Schule-Urkunde” oder einer “Hurra, ich kann schon lesen-Urkunde”. Somit ist es sowohl zur Einschulung als auch für alle Kinder im Grundschulalter ein schönes Geschenk.’

Didier Lévy, Franz, Dora, la petite fille et sa poupée. Ill. Tiziana Romanin. Sarbacane, Paris 2016. — Franz – Kafka – se promène au parc avec sa belle fiancée solaire, Dora. L’écrivain est fatigué, désenchanté. Quand il croise Ingrid, une petite fille en pleurs qui a perdu sa poupée. Aussitôt, Franz imagine pour elle une histoire: sa poupée est partie en voyage! D’ailleurs, elle va bientôt lui écrire. Et le soir même, Franz reprend sa plume pour composer, jour après jour, les lettres que la poupée ‘envoie’ à Ingrid. Peu à peu, la fillette retrouve le sourire… et l’écrivain, le goût d’écrire. Malgré les doutes de l’artiste sur son travail, et la maladie qui va bientôt l’emporter, il ressent la joie d’avoir ‘quand même réussi quelque chose ‘ en remettant cette petite fille sur les rails de sa vie. D’après l’histoire vraie racontée par Dora dans ses mémoires.

Fabrice Colin, La poupée de Kafka. Actes Sud, Arles 2016. — Au cours d’un séjour à Berlin, la jeune Julie Spieler, en quête d’une très improbable réconciliation avec son père Abel – époux décevant, séducteur impénitent, menteur invétéré et professeur de littérature allemande à la Sorbonne –, débusque la récipiendaire putative [Else Fechtenberg] de textes inédits de Kafka, écrivain qui fascine son père jusqu’à l’obsession. La jeune fille entame alors de difficiles tentatives d’approche auprès de cette vieille dame particulièrement rétive qui porte en elle toute la mémoire d’un siècle traversé de guerres, d’exils et d’horreurs. Tous trois se retrouvent dans un chalet face au Mont Blanc afin de tenter de solder, ensemble ou séparément, tous leurs comptes respectifs.

Larissa Theule, Kafka and the Doll. Illustr. Rebecca Green. Viking Books for Young Readers, Toronto [maart 2021].

 

 

 

 

Bronnen & literatuur
Niels Bokhove, ‘In rook vervlogen. Kafka’s verdwenen werk, 25: De poppenbrieven’, Kafka-Katern 11 (2003) nr. 1.
Max Brod, Über Franz Kafka (Fischer Bücherei, Frankfurt/M 1966), p. 338v.
Kathi Diamant, Dora Diamant. Kafkas letzte Liebe. Übers. W. Mönning u. Chr. Moors (onomato verlag, Düsseldorf 2013), p. 78-81, 405v.
Heike Faller, ‘Die Suche. Wie ein amerikanischer Literaturprofessor versucht, die Briefe zu finden, die Kafka an ein kleines Mädchen geschrieben haben soll, als er in Berlin lebte’, Die Zeit, 4-1-2001, ‘Leben’. – Ook in: Kafka-Katern 9 (2001) nr. 2.
Mark Harman, ‘Missing Persons: Two Little Riddles about Kafka and Berlin’, New England Review 25 (2004) nr. 1-2.
Marcos Neroy, ‘The Writer and the Girl’ (met gelijknamig gedicht), Cuaderno Americano, 19-1-2014.
Marcel van Nieuwenborgh, ‘Een kindervriend genaamd Kafka’, De Standaard, 8-12-2000.
Marthe Robert, ‘Notes inédites de Dora Dymant sur Kafka’, Évidences (1952) 28 (nov.), p. 38-42; ‘Dora Dymants Erinnerungen an Kafka’, Merkur 7 (1953), Sept., p. 848-51; ‘Mein Leben mit Franz Kafka’, H.-G. Koch (Hrsg.), ‘Als Kafka mir entgegenkam…’ Erinnerungen an Franz Kafka. Erw. Neuausg. (Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2005), p. 194-205.
Anthony Rudolf, ‘Kafka and the doll’, Jewish Cronicle, 15-6-1984, Literary Supplement.
Reiner Stach, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis (S. Fischer, Frankfurt/M 2008), p. 586-88.
susch, ‘Franz Kafka, das Mädchen und die verlorene Puppe. Amerikanischer Professor bittet die Steglitzer und Zehlendorfer um ihre Mitarbeit’, Berliner Abendblatt Zehlendorf, 11-10-2000.
Lila Lisabeth Weisberger, ‘Looking for Franz Kafka’s Doll’, Literary Kicks, 1-10-2007.

Noten

1 Bewerkte versie van mijn artikel ‘De poppenbrieven (In rook vervlogen. Kafka’s verdwenen werk 25)’, Kafka-Katern 11 (2003) 1, p. 11-13. — Tegen alle regels in misschien gebruik ik hier niet ‘poppenbrieven’, want het gaat hier echt om één enkele pop.

2 M. Robert, ‘Dora Dymants Erinnerungen an Kafka’, Merkur 7 (1953) 850v (eerder in: M. Robert, ‘Notes inédites de Dora Dymant sur Kafka’, Évidences (1952) 28, 40v; later in: A. Rudolf, ‘Kafka and the doll’, Jewish Chronicle Literary Supplement, 15-6-1984; Dora Diamant, ‘Mein Leben mit Franz Kafka’, H.-G. Koch (Hrsg.), ‘Als Kafka mir entgegenkam…’ Erinnerungen an Franz Kafka (Berlin, 1995), 176vv). Z.o. ‘Kafka als Ghostwtiter’.

3  Max Brod, Über Franz Kafka (Fischer Bücherei, Frankfurt a.M./Hamburg 1966), 338v.

4 De veronderstelling van Dora Diamants biografe Kathi Diamant en Kafka-vertaler Mark Harman, dat deze straat later is omgedoopt in Muthesiusstraße en dan dichter bij de Grunewaldstraße zou liggen, valt op grond van bij Kafka zelf te vinden details te weerleggen.

5 Briefe 1902-1924 (Fischer, Frankfurt a.M. 1966), 449.

6 N. Bokhove, ‘Kafka in Berlijn 1923-1924 — Kroniek’, Kafka-Katern 7 (1999) 2&3, 80.

7 Briefe 1902-1924…, 471v, 474, 476.

8 Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924 (Fischer, Frankfurt a.M. 1990), 51.

9 Vgl. Briefe an die Eltern…, 56: ‘von Steglitz Abschied nehmen’.

10 Anon. [= Wolfgang Holtz?], ‘Wer hat seine Puppe verloren? Sachruf an Frauen der Jahrgänge um 1917, die in Steglitz großgeworden sind’, in: Jahrbuch Steglitz (Berlin), 1959; susch, ‘Franz Kafka, das Mädchen und die verlorene Puppe. Amerikanischer Professor bittet die Steglitzer und Zehlendorfer um ihre Mitarbeit’, in: Berliner Abendblatt Zehlendorf, 11-10-2000; M. van Nieuwenborgh, ‘Een kindervriend genaamd Kafka. Verdwenen koffer moet sprookjesavontuur bevatten’, in: De Standaard, 5-12-2000; H. Faller, ‘Die Suche. Wie ein amerikanischer Literaturprofessor versucht, die Briefe zu finden, die Kafka an ein kleines Mädchen geschrieben haben soll, als er in Berlin lebte’, in: Die Zeit, 4-1-2001 (ook in: Kafka-Katern 9 (2001) 2, 38-41).

11 Kathi Diamant, Kafkas letzte Liebe. Die Biografie von Dora Diamant. Übers. W. Mönning u. Chr. Moors. Vorw. Reiner Stach (onomato, Düsseldorf 2013), 405v.

12 E-mail van Reinhard Pabst aan mij, 7-3-2002. Pabsts boek is tot op heden helaas niet verschenen.

13 D. Diamant, ‘Mein Leben mit Franz Kafka’…, 183.