De Nederlandse Kafka-kring

De Nederlandse Franz Kafka-kring

De Nederlandse Franz Kafka-Kring, als stichting opgericht in 1992, stelt zich de bevordering van de bestudering in Nederland en Vlaanderen van werk, leven en tijd van Franz Kafka ten doel. Daarvoor ontplooit zij diverse activiteiten: in beginsel jaarlijks een symposium, het op gezette tijden uitbrengen van de nieuwsbrief Großer Lärm met relevant Kafka-nieuws e.d., het online publiceren van artikelen over Kafka. Waar zinvol, nuttig of wenselijk gaat zij de samenwerking aan met andere organisaties en ook buitenlandse zustergenootschappen. De voornaamste financiële basis vormen de bijdragen van donateurs.

The Dutch Franz Kafka Circle, founded in 1992, promotes the study of Franz Kafka’s life and works in the Netherlands and Flanders. To realize that it organizes – in principle – an annual symposion, the publication of the newsletter Großer Lärm and the online publication of articles on Kafka and reviews. Where sensible, useful or desirable it seeks cooperation with other organisations and also sister societies abroad.

facebookwikipedia-nl

NOTA BENE!

Slauerhoff wilde graag Kafka vertalen — tevergeefs echter —, maar kuurde in hetzelfde pension als Kafka. Lees verder…

¶ Eindelijk zijn alle tekeningen van Kafka gepubliceerd. Maar er zijn wel wat kritische nootjes te kraken. Lees verder…

¶ Vreemd genoeg vrijwel onbekende herinneringen van Soma Morgenstern aan zijn persoonlijke ontmoetingen met Kafka. Lees verder…

¶ Uitvoerig gaat germaniste Els Andringa gedetailleerd in op vertalingen van de veelbediscussieerde problematische conjunctief in de eerste zin van Der Prozess. Lees verder…

¶ De intrigerende vraag of Kafka een hond had probeert Leo Frijda te beantwoorden in zijn reactie op Thijs Feuths roman Kafka is dood. Lees verder…

¶ Kafka in het Berlijnse Café Josty staat centraal in Leo Frijda’s recensie van Jürgen Schebera’s Vom Josty ins Romanische Café. Lees verder…

¶ Kafka’s werk staat bekend als interessant maar ook moeilijk — voor volwassen lezers dan. Maar er zijn gelukkig uitgaven voor kinderen. Lees verder…

Waarom vond W.F. Hermans, 100 jaar geleden geboren, Kafka zo’n ideale schrijver? Lees hier het antwoord.

¶ Nieuwe uitgebreide editie van Hartmut Binders boek over het Praagse caféleven in Kafka’s tijd. Lees verder…

¶ Uitvoerig overzicht van literatuur van en over Milena Jesenská. Lees verder…

¶ Allard van Gent: Omvangrijke Kafka-biografie na 18 jaar voltooid. Lees verder …

¶ Hoe maakte Paul van Ostaijen, eerste Kafka-vertaler in het Nederlands, kennis met diens werk? Lees verder…

¶ Een vermakelijk verhaal over de mannelijkheid van Kafka en Napoleon. Lees verder…