De Nederlandse Kafka-kring

Statuten

De statuten van de Kring vindt u hier: Statuten NFKK.

Financieel overzicht 2017

Het financieel overzicht 2017 vindt u hier: Financieel overzicht 2017

Het Meerjaren Beleidsplan luidt als volgt:

DOELSTELLING De Stichting Nederlandse Franz Kafka-
Kring is opgericht in 1992. Zij stelt zich als doel de
bestudering van werk, leven en tijd van Franz Kafka en
ook andere Midden-Europese schrijvers te bevorderen.
ACTIVITEITEN Om dit te realiseren organiseert de
Kring minimaal één keer per jaar een bijeenkomst over
Kafka zelf of een andere Midden-Europese schrijver uit
zijn tijd. Al dan niet in samenwerking met andere instellingen
worden onregelmatig andere activiteiten georganiseerd.
De voertaal kan Nederlands, Duits of Engels
zijn.
PUBLICATIES Wanneer er aanleiding voor is publiceert
de Kring een digitale Nieuwsbrief via email. Incidenteel
verschijnen delen van de reeks Kafka-Cahier. De website
is het medium voor actueel en ander nieuws.
INTERNATIONALE CONTACTEN Tevens stelt de Kring
zich ten doel het onderhouden van contact met buitenlandse
Kafka-genootschappen.

 

Algemene gegevens

Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring

Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0002 5880 76

RSIN | fiscaal nummer: 81463179

Nummer Kamer van Koophandel: 41212054
Post- en emailadres:
Nederlandse Franz Kafka-Kring
Sjoerd Jelle Munniks (secretaris | penningmeester)
Pelikaanstraat 1 c
NL-8916 AD Leeuwarden
s.j.munniks[at]gmail.com
[+31] [0]58 288 11 23