De Nederlandse Kafka-kring

Contact

Voor nadere informatie, bestellingen, e.d., kunt u zich richten tot de secretaris van de Kafka-Kring:

Sjoerd Jelle Munniks
Pelikaanstraat 1 c
NL-8916 AD Leeuwarden
s.j.munniks[at]gmail.com
[+31] [0]58 288 11 23

Ansichtkaart2-1

Het bestuur van de Nederlandse Franz Kafka-Kring bestaat momenteel uit:

Eric Bolle, voorzitter (leraar Duits)
Sjoerd Jelle Munniks, secretaris-penningmeester, Facebook-beheerder (Kafka-liefhebber)
Leo Frijda, lid (Kafka-kenner, jurist & oud-rechter, auteur van weblog op Crescas-website)
Quinten Weeterings, lid (historicus, m.n. culturele geschiedenis 1750-heden, Kafka-bewonderaar)