De Nederlandse Kafka-kring

Contact

Voor nadere informatie en bestellingen kunt u zich richten tot de secretaris-penningmeester van de Kafka-Kring:

Sjoerd Jelle Munniks
Tesselschadestraat 50
NL-8913 HB Leeuwarden
s.j.munniks[at]gmail.com
[+31] [0]6 80164057

Ansichtkaart2-1

Het bestuur van de Nederlandse Franz Kafka-Kring bestaat momenteel uit:

Leo Frijda, waarnemend voorzitter
Sjoerd Jelle Munniks, secretaris-penningmeester
Gerrit Reinink en Wim Berkelaar, leden

Els Andringa, Niels Bokhove en Madeleine Rietra, adviseurs