De Nederlandse Kafka-kring

Laden Evenementen

« overzicht komende activiteiten

7 oktober 2015 @ 20:00 - 22:00

Kafka’s jeugd: schrijverschap & jodendom

Goethe-Institut Amsterdam
Herengracht 470
Amsterdam, Nederland

Kafka-Kring-bijeenkomst 2015, Goethe-Institut Amsterdam, 7 oktober 2015

Kafka 1901 44Vorig jaar verscheen het afsluitende deel van Reiner Stachs monumentale Kafkabiografie, Kafka. Die frühen Jahre, over o.a. Kafka’s jeugd. Het bracht het Kringbestuur op het idee om het symposium dit jaar te wijden aan dat thema: Kafka’s jeugd. En dan in het bijzonder twee vragen: (1) zijn er kiemen in die jeugd aan te wijzen voor Kafka’s latere schrijverschap?, en (2) in hoeverre heeft Kafka’s ervaring van het joodse geloof e.d. in zijn jeugd zijn joods-zijn in zijn latere leven beïnvloed?

Op de eerste vraag zal Reiner Stach zelf ingaan. Zoals u ongetwijfeld weet is hij de auteur van wat wel de ‘standaardbiografie’ van Kafka wordt genoemd. In 2002 verscheen deel 2, Kafka. Die Jahre der Entscheidungen (1910-15), en in 2008 deel 3, Kafka. Die Jahre der Erkenntnis (1915-24). Al veel eerder, in 1987, kwam zijn studie Kafkas erotischer Mythos. Eine ästhetische Konstruktion des Weiblichen, uit. In 2013 hield hij voor de Kring een lezing n.a.v. zijn boek Ist das Kafka? 99 Fundstücke (2012).

Over de tweede vraag zal Leo Frijda, voormalig rechter en bestuurslid van verschillende Joodse organisaties, zich buigen. Sinds zijn pensionering schrijft hij o.a. een column voor de website van het Joods Educatief Centrum Crescas. Op 2 maart jl. werd de bundeling van zijn columns over Kafka, Op het balkon van de elektrische tram, in het Amsterdamse Goethe-Institut gepresenteerd (recensie binnenkort op deze site onder ‘Recensies’). Een eerdere bundel — niet alleen over Kafka — kwam uit onder de titel Het jodendom laat je niet los. Over schrijvers en hun jodendom (2011).

Opdr Kohn kl

Teksten van Kafka die op de een of andere manier betrekking op beide thema’s zullen worden voorgedragen door acteur-theatermaker Boris van den Wijngaard.

Foto boven: Kafka in 1901; foto onder: bijdrage aan poëziealbum van vakantievriendinnetje Selma Kohn, 1900