De Nederlandse Kafka-kring

De Nederlandse Franz Kafka-kring

De Nederlandse Franz Kafka-Kring, als stichting opgericht in 1992, stelt zich de bevordering van de bestudering in Nederland en Vlaanderen van werk, leven en tijd van Franz Kafka ten doel. Daarvoor ontplooit zij diverse activiteiten: in beginsel jaarlijks een symposium, het op gezette tijden uitbrengen van de nieuwsbrief Großer Lärm met relevant Kafka-nieuws e.d., het online publiceren van artikelen over Kafka. Waar zinvol, nuttig of wenselijk gaat zij de samenwerking aan met andere organisaties en ook buitenlandse zustergenootschappen. De voornaamste financiële basis vormen de bijdragen van donateurs.

The Dutch Franz Kafka Circle, founded in 1992, promotes the study of Franz Kafka’s life and works in the Netherlands and Flanders. To realize that it organizes – in principle – an annual symposion, the publication of the newsletter Großer Lärm and the online publication of articles on Kafka and reviews. Where sensible, useful or desirable it seeks cooperation with other organisations and also sister societies abroad.

facebookwikipedia-nlwikipedia-d

 

NOTA BENE!

Foto-impressie van de viering van een ‘Kwarteeuw Kafka-Kring’ met lezingen en ‘diner kafkaïen’ op zondag 29 oktober 2017. Lees verder…

¶ Raadsel rondom brief van Gregor Samsa’s zwager uit 1928 na bijna 20 jaar opgelost! Lees verder…

¶ Nieuwe bundel van vooraanstaand Duits Kafka-expert prof. Jürgen Born. Lees verder…

¶ Verschijning van twee nieuwe boeken over Kafka: essaybundel Kafka op Norderney van Sipko Melissen en roman Buster Kafka van Martin Schouten. Lees verder…

¶ Nieuwe Nederlandse vertaling van Der Verschollene – met een opmerkelijke titel. Lees verder…

Activiteiten

activiteiten door Kafka-kring

    Geen activiteiten gepland


activiteiten door anderen


    Geen activiteiten gepland