De Nederlandse Kafka-kring

De Nederlandse Franz Kafka-kring

De Nederlandse Franz Kafka-Kring, als stichting opgericht in 1992, stelt zich de bevordering van de bestudering in Nederland en Vlaanderen van werk, leven en tijd van Franz Kafka ten doel. Daarvoor ontplooit zij diverse activiteiten: in beginsel jaarlijks een symposium, het op gezette tijden uitbrengen van de nieuwsbrief Großer Lärm met relevant Kafka-nieuws e.d., het online publiceren van artikelen over Kafka. Waar zinvol, nuttig of wenselijk gaat zij de samenwerking aan met andere organisaties en ook buitenlandse zustergenootschappen. De voornaamste financiële basis vormen de bijdragen van donateurs.

The Dutch Franz Kafka Circle, founded in 1992, promotes the study of Franz Kafka’s life and works in the Netherlands and Flanders. To realize that it organizes – in principle – an annual symposion, the publication of the newsletter Großer Lärm and the online publication of articles on Kafka and reviews. Where sensible, useful or desirable it seeks cooperation with other organisations and also sister societies abroad.

facebookwikipedia-nlwikipedia-d

 

NOTA BENE!

Pieter Steinz (†) riep Franz Kafka in 2002 uit tot ‘invloedrijkste prozaschrijver uit de  wereldliteratuur’. Lees verder…

¶ Wie staat er werkelijk op de vermeende Kafka-foto? Lees verder…

¶ Hooggerechtshof van Israël beslist definitief: Kafka’s manuscripten uit Max Brods nalatenschap gaan naar Nationale Bibliotheek van Israël. Lees verder…